IV-XVIII. yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk kavimleri ve devletleri /

Yazar: Kurat, Akdes Nimet
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Arabic
English
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1972.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: DS26 .K873 1972
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede