Müteferrika ve Osmanlı matbaası.

Diğer Yazarlar: Kiel, Machiel, Kuran-Burçoğlu, Nedret, Babinger, Franz, 1891-1967., İbrahim Müteferrika, 1674?-1745.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Tarih Vakfı Yurt, 2004.
Seri Bilgileri: Tarih Vakfı Yurt yayınları ; 141
Konular:

MSKÜ: Depo

Yer Numarası: Z124 .M873 2004
Kopya Bilgisi k.1 Ödünç Verilmez

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: Z124 .M873 2004
Kopya Bilgisi k.2 Kütüphanede