Erken Hellenistik Çağ sikkeleri: Büyük İskender'in tahta çıkışından Apameia Barışı'na kadar (İ.Ö. 336-188) /

Yazar: Morkholm, Otto
Diğer Yazarlar: Tekin, Oğuz.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul: Homer, 2000.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: CJ407 MOR 2000
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede