Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Srunları Sempozyumu, 7 Mart 1996 Perşembe : bildiriler /

Diğer Yazarlar: Türkiye'de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu :, Atılgan, Doğan., Arslantekin, Sacit.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Ankara Üniversitesi, 1996.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: Z678.8.T9 T874 1996
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede
Kopya Bilgisi k.2 Kütüphanede