50. kuruluş yılında ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) : sempozyum (bildiriler) : 19-21 Haziran 1996, Milli Kütüphane-Ankara.

Diğer Yazarlar: Kuruluş yılında ulusaldan evrensele Türk Milli Kütüphanesi
Materyal Türü: Kitap
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Milli Kütüphane Basımevi, 1996
Edisyon: 1. bs.
Seri Bilgileri: T. C. Kültür Bakanlığı yayınları ; 2016. Milli Kütüphane yayınları no. ; 36.
bilimsel toplantılar dizisi ; 1.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: Z675.N2 K872 1996
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede

MSKÜ: Depo

Yer Numarası: Z675.N2 K872 1996
Kopya Bilgisi k.2 Ödünç Verilmez
Kopya Bilgisi k.3 Ödünç Verilmez