Türk mali sisteminin temel göstergeleri= Main indicators of the Turkish financial system.

Materyal Türü: Süreli
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara: Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaretg Müsteşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü, 1993- .
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: SÜRELİ YAYIN
Kopya Bilgisi Unknown Ödünç Verilmez