Laboratory manual of general chemistry.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Ankara: ODTÜ, 1979.
سلاسل:Orta Doğu Teknik Üniversitesi
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: QD45 LAB 1979
النسخة Unknown متاح