Toplumbilimlerinde araştırma ve yöntem/

Diğer Yazarlar: Keleş, Ruşen.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : TODAİE, 1976.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: HM571 .T664 1976
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede