Divanü lügat-it-Türk dizini "endeks"/

Yazar: Kaşgarlı Mahmud
Diğer Yazarlar: Atalay, Besim, çev.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara: Türk Dil Kurumu, 1991.
Edisyon: 3. bs.
Seri Bilgileri: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları ; 524
Konular:

MSKÜ: Ciltte

Yer Numarası: M/PL54.69.K37 D58 1992
Kopya Bilgisi 1 Ödünç Verilmez

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: M/PL54.69.K37 D58 1992
Kopya Bilgisi 4.c. Ödünç Verilmez
Kopya Bilgisi 4.c.,k.1 Ödünç Verilmez
Kopya Bilgisi 4.c.,k.2 Ödünç Verilmez