Kızıl elma, oğulla buluşma, beyaz yağmur, asker çucuğu, deve gözü : hikayeler /

Yazar: Aytmatov, Cengiz, 1928-2008
Diğer Yazarlar: Özdek, Refik.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Russian
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2010.
Edisyon: 10. bs.
Seri Bilgileri: Ötüken Neşriyat ; yayın nu. 250. Edebi eserler ; 129

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: PL44.9.A36 A15 2010
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede