Sanatta ritimler ve kanunlar/

Yazar: Deonna, W.
Diğer Yazarlar: Kazmaz, Süleyman
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: İstanbul: Remzi Kitabevi, 1974.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: NX163 DEO 1974
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede